clinical death

Ինչպե՞ս կարելի է բացատրել կլինիկական մահվան ընթացքում ունեցած տեսիլքները

Որպես ուղեղի աշխատանքի խափանում

Ուղեղի կիսագնդերը, որոնցում ձևավորվում են սուբյեկտիվ զգացողություններ, պահանջում են թթվածնի և սննդանյութերի անխափան մատակարարում: Դրանց մատակարարումը կանգ է առնում կլինիկական մահվան ժամանակ, երբ շնչառությունը և արյան շրջանառությունը բացակայում են: Սա հանգեցնում է ուղեղի որոշ բջիջների գործունեության խափանման և դրանց աշխատանքի անհամաձայնության: Կան հիմքեր հավատալու, որ այս վիճակում մակուղեղը կարող է միանգամից շատ մեծ քանակությամբ դիմետիլտրիպտամին արտադրել՝ հզոր հալուցինոգեն, որը սովորաբար հայտնաբերվում է ծայրահեղ փոքր քանակությամբ: Համենայն դեպս, ոչ միշտ է այս երևույթը տեղի ունենում: Համաձայն արված հարցումների՝ կլինիկական մահ տարած մարդկանց ընդամենը 4-18% են տեսիլքներ ունեցել:

Ավելին...
spinning
Ինչու՞ է պտտվելուց հետո մեզ թվում, թե մեր շուրջը ևս ամեն ինչ պտտվում է