space

Ինքա՞ն մեծ է տիեզերքը

Հնարավոր զննելի սահմանից շատ անգամներ մեծ

Տիեզերքում մեզ տեսանելի մարմինների զբաղեցրած տարածքը կազմում է 46 մլրդ լուսային տարի: Սա 3.3 անգամ գերազանցում է Մեծ պայթյունից ի վեր լույսի անցած տարածությունը, քանի որ տիեզերքը անընդհատ ընդլայնվում է, ընդ որում, վերջին 8 մլրդ տարվա ընթացքում՝ առավել արագ կերպով: Համենայն դեպս, այն զգալիորեն ավելի ընդարձակ է, իսկ ըստ որոշ տեսակետների էլ՝ անսահման: Տիեզերքի վերջնական չափսերը հստակեցնելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի այն տեղավորվի կոր՝ իր մեջ ներփակված տարածությունում, ինչպիսին Երկիր մոլորակի մակերեսն է, որը չունի սկիզբ կամ վերջ: Այսինքն, տիեզերքի չափերը գնահատել կարելի է տիեզերական կորի միջոցով, որը, սակայն, տեսանելիության սահմաններում շատ փոքր է: Այսպիսով, նվազագույն հաշվարկներով՝ տիեզերքի տարածքը 250 անգամ գերազանցում է տեսանելիության սահմանը: Իրականում, տիեզերքն ամենայն հավանականությամբ շատ ավելի մեծ է:

Ավելին...
desert sand
Որքա՞ն է անապատներում ավազի շերտի հաստությունը