Վերջիները

This is an optional subtitle 

flame shadow
Այո, բայց աննշան Կրակը լուսավորվում է հիմնականում շիկացած մրի մասնիկների հաշվին: Բայց...