flame shadow

Կրակը ստվեր ունի՞

Այո, բայց աննշան

Կրակը լուսավորվում է հիմնականում շիկացած մրի մասնիկների հաշվին: Բայց չէ որ հենց նրանք էլ կլանում են կրակի միջով անցնող լույսը: Փոքր կրակի դեպքում այս կլանումն աննշան է, իսկ ստվերը՝ հազիվ նկատելի: Սմարթֆոնի լույսը մոմի ուղղությամբ պահելու դեպքում պատի վրա ստվեր կհայտնվի՝ հիմնականում անհամաչափորեն տաքացած օդում ճառագայթների բեկման պատճառով: Այնուամենայնիվ, եթե մարխը (որպես ճրագ օգտագործվող փայտ) ևս վառենք և լուսավորենք կրակի մյուս կողմից, ապա ստվերը, դեպի կենտրոն խտանալով, ավելի նկատելի կդառնա:

Ավելին...
fat vs skinny
Ո՞վ ավելի շուտ սովամահ կլինի՝ նիհարը, թե գերը